ניהול סיכונים של מערכות סוציו-טכנולוגיות (Systems Sociotechnical) מורכבות | ד"ר דניאל הרטמן, עמית הוראה ומרצה בכיר באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

אירוע PMI-2015, רביעי, 3 ביוני 2015, 11:30

המורכבות הסוציו-טכנולוגית המאפיינת הרבה פרויקטים לאומים ועסקיים עכשוויים, מכילה סיכונים שונים (בטיחותיים, תפעוליים, עסקיים, ביטחוניים וכד'). הספרות המדעית והמקצועית המודרנית מראה שגישות מסורתיות לניהול סיכונים אלה לא יכולות להוביל לטיפול ראוי בסיכונים השונים, וגורמת לחשיפתם של מדינות וארגונים לתאונות חמורות ולאסונות כבדים. בחינתם של פרויקטים מורכבים כמערכות סוציו-טכנולוגיות (systems sociotechnical) מציעה תובנות מרתקות ובעלות ערך פוטנציאלי רב לטיפול במגוון הבעיות הקשורות לניהול סיכונים מערכתיים. מספר כלים חדשנים המסייעים לניהול טוב יותר של סיכונים מערכתיים יוצגו, ויודגמו בעזרת מקרי חקר מהספרות.

ד"ר הרטמן בעל תואר שני בגיאולוגיה (Dipl. Geol.) מאוניברסיטת מיינץ בגרמניה (1980), ותואר דוקטור בגיאולוגיה מאוניברסיטת ארהוס, בדנמרק (1989). בתחילת דרכו המקצועית עבד שנתיים כגיאולוג מכרות ובהמשך היה שנים רבות מרצה בכיר במכללת אחווה וכן לימד באוניברסיטת חיפה, תל אביב ובאר שבע קורסים שונים בתחום מדעי כדור הארץ והסביבה. כיום, דניאל עמית הוראה ומרצה בכיר באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע ומלמד קורסים בניהול בטיחות וניהול אסונות ביחידה לניהול והנדסת בטיחות. בנוסף, דניאל חבר פעיל בקבוצת העבודה "ניהול סיכונים" של ארגוןINCOSE_IL וכן חוקר במכון גורדון להנדסת מערכות. הרטמן מתמחה גם בבטיחות מים וניהול חופים, ויועץ בתחומי התמחותו למשרדי עורכי דין שונים, ארגונים וחברות.

הרצאות נוספות באירוע PMI-2015

Open Accessibilty Menu