סיכום והגרלת פרסים, ע"י Mr. Kris Troukens, המנטור האזורי מטעם PMI העולמית

אירוע PMI-2015, רביעי, 3 ביוני 2015, 16:20
Kris Troukens

Kris Troukens

PMO Specialist , Consultant , Senior Project Manager

PMI

Regional Mentor for PMI - Europe South. Senior project manager with PMI certification and extensive experience in high visibility projects and IT. Lead consultant on a multitude of major deals and strategy assignments. Valued consultant that has helped set up portfolio management and performed security assessments. Expert level knowledge in service management implementation for financial industries, PMO implementations, and alignment processes. International professional with fluency in English, Dutch, and French

הרצאות נוספות באירוע PMI-2015

Open Accessibilty Menu