Enterprise Systems Engineering: A PSI Analysis | פרופ' יורם רייך וגב' מירי סיטון

אירוע PMI-2015, רביעי, 3 ביוני 2015, 12:30

פרופ' יורם רייך עוסק בתכן הנדסי ומערכתי כ- 35 שנה. חיבר למעלה מ- 200 מאמרים כולל ספר על ניהול תהליכים דינמיים. משמש כעורך ראשי של ירחון בינלאומי מוביל בתכן הנדסי וכחבר מערכת של 7 ירחונים מדעיים נוספים. עמית של האגודה לחקר תכן וחבר המועצה המייעצת של האגודה לתכן. לפני כשלוש שנים ייסד עם עוד שותפים את המכון הישראלי להעצמת חדשנות, לקידום החינוך ההנדסי בארץ ומשמש כנשיא המכון. מייסד המעבדה לביומימיקרי בבית הספר לסביבה ע"ש פורטר ואחראי על פרויקטי הגמר של בית הספר להנדסה מכנית באונ' ת"א.

בעלת ניסיון של כ 30 שנה בפיתוח והנדסת מערכות חוצת ארגונים. כיום לומדת לדוקטורט בתחום הנדסת מערכות בהנחיית פרופ' רייך באוניברסיטת תל אביב, ובעלת חברה למתן שירותים בתחום הנדסת מערכות חוצת ארגונים.

הרצאות נוספות באירוע PMI-2015

Open Accessibilty Menu